Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 469 Esitys, että kihlakunnantuomari Östringin tehtäväksi uskottaisiin toimittaa tutkimus koskien Vehkalahden Kuorsalossa haaksirikkoutunutta laivaa


Jakso

10.8.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1749 - 1749

Säilytysyksikkö / tilaustiedot