Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 402 Esitys, että ylioppilas Gabriel Åberg nimitettäisiin pedagogiksi Käkisalmeen


Jakso

9.6.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1748 - 1748

Säilytysyksikkö / tilaustiedot