Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 408 Esitys, että entinen ruotsalainen komissaari Berghuit nimitettäisiin kirjoitus- ja laskentamestariksi Viipurin kouluun


Jakso

10.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1748 - 1748

Säilytysyksikkö / tilaustiedot