Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 290 Esitys, että alirehtori Boström nimitettäisiin konrehtoriksi, alikonrehtori Hougberg alirehtoriksi, kollega Wirilander alikonrehtoriksi ja ylioppilas Allenius kollegaksi Viipurin kouluun


Jakso

6.3.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1747 - 1747

Säilytysyksikkö / tilaustiedot