Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 288 Esitys Viipurin koulun alirehtori Sarteliuksen nimittämisestä konrehtoriksi, varakonrehtori Jabok Boströmin nimittämisestä alirehtoriksi ja apulainen Hougbergin nimittämisestä alikonrehtoriksi


Jakso

15.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1746 - 1746

Säilytysyksikkö / tilaustiedot