Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 224 Tiedustelu, pitääkö ilmoitukset täytäntöön pannuista tuomioista lähettää välittömästi vai jokaisen kalenterivuoden päätyttyä


Jakso

18.10.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1745 - 1745

Säilytysyksikkö / tilaustiedot