Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 223 Alistus, joka koskee neljää kolehtia vuoden aikana köyhien kouluteinien hyväksi


Jakso

12.9.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1745 - 1745

Säilytysyksikkö / tilaustiedot