Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 228 Kuvernementinkanslian valitus Viipurin varuskuntakansliasta, joka ei ole antanut pyydettyä virka-apua


Jakso

24.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1745 - 1745

Säilytysyksikkö / tilaustiedot