Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 173 Esitys, että eversti Isakovin ja laamanni Zimmermannin on määrättävä tutkinta venäläisten kauppiaiden valitusten oikeellisuudesta kihlakunnantuomari Solbergia ja maakomissaari Grööniä vastaan


Jakso

14.6.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1744 - 1744

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Valitukset koskevat laitonta takavarikkoa.

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot