Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin kuvernementinkanslialta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 159 Tiedustelu, joka koskee kihlakunnantuomari Rennerin tuomarinvalaa


Jakso

24.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1744 - 1744

Säilytysyksikkö / tilaustiedot