Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1999 Alistus, että Viipurin koulun kirjoitus- ja laskumestareiden palkat saataisiin jakaa muiden opettajien kesken


Jakso

19.4.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1773 - 1773

Säilytysyksikkö / tilaustiedot