Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1982 Esitys, joka koskee Kivennavan kirkkoherran viran uudelleen täyttämistä (Cajander, Hornborg, Melartopaeus)


Jakso

7.9.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1772 - 1772

Säilytysyksikkö / tilaustiedot