Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1202 Pyhäjärven pitäjän asukkaiden anomus, että konsistori määräisi kappalainen Johan Herlinin siirrettäväksi takaisin Kuolemajärvelle ja hänen sijalleen joko apulainen Stråhlmanin tai pedagogi Wireniuksen


Jakso

27.8.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1761 - 1761

Säilytysyksikkö / tilaustiedot