Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 974 Ilmoitus Koiviston kirkkoherran Ursinuksen kuolemasta sekä esitys viran uudelleen täyttämisestä (Hornborg)


Jakso

28.8.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1758 - 1758

Säilytysyksikkö / tilaustiedot