Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 788 Rehtori Saxbergin valitus, että häneltä on kielletty istunto- ja puhevalta Viipurin konsistorissa


Jakso

18.10.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1755 - 1755

Säilytysyksikkö / tilaustiedot