Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 492 Pietarista olevan pastori Gustaf Herkepaeuksen hakemus avoinna olevaan Ruokolahden kirkkoherran virkaan


Jakso

8.10.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1750 - 1750

Säilytysyksikkö / tilaustiedot