Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 503 Alistus, joka koskee sitä, että konsistorin notaarin ja koulun opettajien palkanmaksu lasketaan alkavaksi siitä, kun he ovat astuneet virkaansa eikä siitä, kun valinta on vahvistettu


Jakso

9.8.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1750 - 1750

Säilytysyksikkö / tilaustiedot