Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 504 Esitys Kivennavan kappalaisen viran uudelleen täyttämisestä (Forselius)


Jakso

17.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1750 - 1750

Säilytysyksikkö / tilaustiedot