Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 413 Kivennavan pastorin Johan Salmeniuksen hakemus tulla siirretyksi avoimeen Uudenkirkon kirkkoherran virkaan


Jakso

18.8.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1749 - 1749

Säilytysyksikkö / tilaustiedot