Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 267 Ilmoitus, että Karjalan seurakunnissa tullaan järjestämään konsistorintarkastus


Jakso

14.2.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1746 - 1746

Säilytysyksikkö / tilaustiedot