Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 124 Uudenkirkon kappalaisen Johan Salmeniuksen anomus jostain avoimesta kirkkoherran virasta


Jakso

17.5.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1743 - 1743

Säilytysyksikkö / tilaustiedot