Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 47 Esitys Kivennavan kirkkoherran viran uudelleen täyttämisestä Deutschin jälkeen


Jakso

9.6.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1738 - 1738

Säilytysyksikkö / tilaustiedot