Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 19 Viipurista olevan pastori Johan G.U. Hoffmannin anomus häntä koskevan papinvaalin vahvistamisesta


Jakso

9.2.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1736 - 1736

Säilytysyksikkö / tilaustiedot