Arkistonmuodostaja: Buxhoevdenin päämajan siviilikanslia
Arkistot: Buxhoevdenin päämajan siviilikanslian arkisto


Muut nimet

Civilkansliet vid Buxhoevdens högkvarter (1808 - 1809)

Toiminta- tai elinvuodet

1808 - 1809

Arkistonmuodostajaluokituksen alaryhmä

Kenraalikuvernöörin kanslia

Arkistonmuodostajakohtaiset kuvailutiedot

  • Tehtävät

    Siviilikanslian tehtävänä oli hoitaa siviilihallintoa venäläisten valtaamalla alueella ja pitää yhteyttä paikallisten viranomaisten ja uuden hallitsijan välillä. Kanslia julkaisi asetuksia keisarin nimissä sekä valvoi niiden noudattamista, antoi määräyksiä paikallisille viranomaisille, nimitti virkamiehiä ja tarkasti veronkantoa. Sillä oli myös sotatilasta johtuvia toimia, kuten elintarvikkeiden hankkiminen ja kuljetukset.

  • Historia tai elämäkerta

    Venäjän aloittaessa sodan Ruotsi-Suomea vastaan helmikuussa 1808 venäläisen armeijan ylipäällikkönä oli jalkaväenkenraali Friedrich Wilhelm von Buxhoevden. Hänelle kuului myös siviilihallinnon hoito. Helmikuusta 1808 tammikuuhun 1809 toimi hänen päämajassaan sotilaskanslian ohella siviilikanslia, jonka päällikkönä oli kollegiasessori G. W. Ladau ja toisena apulaisena Viipurin siviilikuvernööri Nikolai Emine. Ylipäällikkö ratkaisi asiat, jotka ennen kuuluivat keskusvirastoille Tukholmassa. Lisäksi asetettiin venäläisen sotaväen ja maan siviiliväestön selkkauksia tutkimaan ylipäälliköstä riippuvainen erillinen komitea. Itsestään komitea käytti nimeä "keisarillinen komitea". Turun hovioikeuden valitsemana edustajana toimi hovioikeudenneuvos Carl Gustaf Sylvius. Kreivi Buxhoevden sai eron virastaan vuoden 1808 lopulla, jolloin komiteakin lakkautettiin. Siviilihallintokanslian asiat siirtyivät aikanaan kenraalikuvernööri Göran Magnus Sprengtportenille ja hänen jälkeensä Mihail Barclay de Tollylle.

  • Julkaisut, tutkimukset

    Suomen Historiallinen Seura on 1893-1895 julkaissut siviilikanslian asiakirjat, Todistuskappaleita Suomen historiaan IV; K. W. Rauhala, Suomen keskushallinnon järjestämisestä 1808-1817 I, Helsinki 1910.