Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Muolaa
Arkistoyksikkö: 1542 Metsäpalo, syytettynä talonpoika Jöran Kaukinen Myhkyrilästä


Jakso

6.1.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1767 - 1767

Säilytysyksikkö / tilaustiedot