Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Savonlinnan tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Kirvu
Arkistoyksikkö: 1315 Kirkonpahennus, syytettynä talonpoika Bertil Virolainen Virolasta


Jakso

22.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1763 - 1763

Säilytysyksikkö / tilaustiedot