Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Kivennapa
Arkistoyksikkö: 1151 Lapsenmurha, syytettynä Katarina Pålintytär Romma Seppälästä ja Lisa Henrikintytär Terijoelta sekä eläimeensekaantuminen, syytettynä renki Johan Teperi


Jakso

22.1.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1761 - 1761

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Akti 1151 on laitettu luettelossa Uudenkirkon alle mutta kuuluu Kivennapaan.

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot