Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Kivennapa
Arkistoyksikkö: 2899 Varkaus, syytettynä talonpoika Abraham Kaivolainen Lipolasta


Jakso

7.1.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1782 - 1782

Säilytysyksikkö / tilaustiedot