Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Kivennapa
Arkistoyksikkö: 2006 Lapsenmurha, syytettynä Anna Andersintytär Vaittinen Vehmaisista


Jakso

19.7.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1773 - 1773

Säilytysyksikkö / tilaustiedot