Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Kivennapa
Arkistoyksikkö: 1643 Eläimeensekaantuminen, syytettynä talonpoika Anders Johaninpoika Rakkolainen Vehmaisista


Jakso

3.10.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1768 - 1768

Säilytysyksikkö / tilaustiedot