Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Kivennapa
Arkistoyksikkö: 1644 Kaksinnaiminen, syytettynä talonpoika Gabriel Schütz Gubanitsasta Inkerinmaalta ja laiton vihkiminen, syytettynä pastori Andreas Forselius Kivennavalta


Jakso

22.4.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1768 - 1768

Säilytysyksikkö / tilaustiedot