Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Kivennapa
Arkistoyksikkö: 1516 Metsäpalo, syytettynä talonpoika Henrik Skyttä Ahjärveltä


Jakso

1.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1766 - 1766

Säilytysyksikkö / tilaustiedot