Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Kivennapa
Arkistoyksikkö: 1248 Varkaus, syytettynä talonpoika Karl Humonen


Jakso

10.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1762 - 1762

Säilytysyksikkö / tilaustiedot