Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Viipurin tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Kivennapa
Arkistoyksikkö: 1246 Lautamies Erik Fermosen murha, syytettynä lotjanvetäjät Simon Poljakov ja Feodosi Peska


Jakso

12.6.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1762 - 1762

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Luettelossa venäjästä johdettu termi "burlakerna". Burlak tarkoittaa lotjanvetäjää.

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot