Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen II arkisto - Sarjat
Sarja: H SISÄLLÖN MUKAAN JÄRJESTETYT ASIAKIRJAT
Sarja: Ha Kartografinen asiakirja-aineisto


Sarjakohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Aineisto kokonaisuutena antaa kuvan Suomen itsenäisyyden ajan kartografisten tehtävien hoidosta niin rauhan aikana kuin poikkeuksellisissa oloissa. Arkistoon sisältyy myös huomattava määrä karttojen painatukseen liittyvää suunnitelma- ja seuranta-aineistoa. Kartografiseen aineistoon on sisällytetty myös Kartastoasiain neuvottelukunnan pöytäkirjat, samoin LIS-projektin pöytäkirjat. Pöytäkirjat liitteineen eivät kuitenkaan muodosta täysin aukottomia kokonaisuuksia. Vaikka aukkokohtia yritettiin paikata järjestelytyön aikana rinnakkaisaineistoista löytyneillä asiakirjallisilla tuotteilla, ei täydellisiä kokonaisuuksia aina saatu syntymään. Kartastotöiden kokonaisuudesta saa parhaan kuvan siten, että varsinaisen hallintoaineiston kuten istuntojen pöytäkirjojen lisäksi käyttää nyt järjestettyä aineistoa sekä karttatuotteiden osalta sitä näyteaineistoa työvälineineen, joka on siiretty Maanmittausmuseon kokoelmiin. Kartografinen aineisto kattaa ajallisesti vuodet, jotka alkavat kartastotöiden aloittamisesta itsenäisessä Suomessa aina Maanmittaushallituksen lakkauttamiseen (v. 1994) saakka. 1920- ja 1930-luvulta oleva aineisto on suppea. Määrällisesti aineisto painottuu 1960-1990-luvulle. Huomattava osa aineistosta on Mauno Kajamaan käsiarkistoa. Hänen osuutensa karttatuotantoon niin tuotantosuunnitelmissa kuin Karttapainon johtamiseen liittyvissä töissä on ollut merkittävä.