Arkistonmuodostaja: Maanmittaushallitus
Arkisto: Maanmittaushallituksen II arkisto - Sarjat
Sarja: A DIAARIT
Sarja: Aa Diaarikortit


Rajavuodet

1945 - 1993

Sarjakohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Diaarikortti jakautuu neljään kenttään. Ylimmässä vasemmanpuolisessa kentässä on lähettäjän (lähettävän viranomaisen) nimi, kirjeen päiväys ja lähettäjän antama numero. Tämän oikealla puolella ovat Maanmittaushallituksen antama kirjeen juokseva numero,/-viivalla erotettu asiaryhmän ilmaisema numero (esim. virkanimitysasia). Näiden alapuolella on viivan alla kirjeen saapumispäivämäärä Maanmittaushallitukseen. Alapuolisessa suuressa kentässä on kirjeen sisällön lyhyt kuvaus, vastaanottaja sekä asian käsittelyn päätösmerkinnät. Kortin oikeassa reunassa on pystysuoraan erotettu sarake, jossa on vuosiluku ja hakijan tai lähettävän viranomaisen lyhenne. Kussakin asiaryhmässä kortit on erikseen aakkostettu hakijan mukaan.