Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Savonlinnan tuomiokuntaa koskevat rikosasiat
Sarja: Sääminki
Arkistoyksikkö: 1736 Kuolemantuottamus, syytettyinä talonpojat Erik Turunen, Adam Juuti ja Michel Siira Otavanniemeltä


Jakso

18.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1769 - 1769

Säilytysyksikkö / tilaustiedot