Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2502 Ehdotus Kymin kirkkoherran viran uudelleen täyttämiseksi (Ignatius, Wahrenberg, Govinius, Baeckman)


Jakso

27.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1778 - 1778

Säilytysyksikkö / tilaustiedot