Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2242 Pastorinapulainen Johan Ahlquistin valitus, että apulainen Mellberg sai virheellisen ääntenlaskennan ansiosta eniten ääniä Kymin kappalaisen vaalissa ja tuli nimitetyksi virkaan


Jakso

12.1.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1775 - 1775

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Aktit 2242 ja 2243 käsittelevät samaa asiaa.

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot