Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 2041 Pastori Andreas Herkepaeuksen pastorin apulainen Lars Brunneruksen avustajana tekemä valitus pastoria Warellista ja muista koskien väitettyjä laittomuuksia Lapveden kappalaisen vaalissa


Jakso

26.2.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1773 - 1773

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Aktit 2036 ja 2041 käsittelevät samaa asiaa.

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot