Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1984 Esitys, että varapastoreiden Bethulin ja Winter juttu on mahdollisimman pian ratkaistava ja Valkealan kirkkoherran virka täytettävä


Jakso

5.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1772 - 1772

Säilytysyksikkö / tilaustiedot