Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1714 Esitys, että konsistori saisi jättää koulutoimea koskevan mietinnön suurelle lakikomissiolle


Jakso

11.9.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1769 - 1769

Säilytysyksikkö / tilaustiedot