Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1676 Varapastori Abraham Lavoniuksen anomus, joka koskee vahvistusta sille, että hän saa seurata isäänsä Säämingin kirkkoherran virassa


Jakso

22.6.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1769 - 1769

Arkistoyksikkökohtaiset kuvailutiedot

  • Tietosisältö

    Luettelossa saksankielinen teksti "wegen Zusicherung der Väterlichen Pfarre zu Saemingi". Abraham Lavonius sai 10.7.1769 oikeuden seurata saman nimistä isäänsä Säämingin kirkkoherran virassa ja tuli kirkkoherraksi isänsä kuoltua 1779.

  • Säilytysyksikkö / tilaustiedot