Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1611 Tiedustelu, joka koskee taulukoita, jotka papisto on velvoitettu vuosittain laatimaan


Jakso

4.2.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1768 - 1768

Säilytysyksikkö / tilaustiedot