Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1238 Asiakirjat, jotka koskevat Jääsken kirkkoherran viran uudelleen täyttämistä (Polack, Oleander, Nikander, Laurenius, Häggroth)


Jakso

12.6.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1762 - 1762

Säilytysyksikkö / tilaustiedot