Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 1183 Esitys, että Vehkalahden-Haminan pappilan rakennukset pitää saada korjata


Jakso

25.6.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1761 - 1761

Säilytysyksikkö / tilaustiedot