Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 849 Pastori Petter Beckborgin valitus, että konsistori ei anna hänelle jotain virkaa


Jakso

13.12.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1756 - 1756

Säilytysyksikkö / tilaustiedot