Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 599 Anomus, joka koskee sotilasvartioinnin asettamista osaan kirkoista varkauksien välttämiseksi


Jakso

9.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1752 - 1752

Säilytysyksikkö / tilaustiedot