Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 555 Esitys Valkealan kirkkoherran viran uudelleen täyttämisestä (Solitander, Backman, Indrenius)


Jakso

15.11.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1751 - 1751

Säilytysyksikkö / tilaustiedot