Arkistonmuodostaja: Oikeuskollegio
Arkisto: Oikeuskollegion arkisto - Sarjat
Sarja: Haminan konsistorilta saapuneet asiat
Arkistoyksikkö: 214 Esitys, joka koskee rukous- ja katumuspäivien viettämistä ja tarvittavien tekstien vahvistamista


Jakso

3.1.

Alkuvuosi - loppuvuosi

1745 - 1745

Säilytysyksikkö / tilaustiedot